Vandens gręžinio paso paskirtis

Vandens gręžinio pasas – tai Lietuvos geologijos tarnybos nustatytos formos dokumentas, kuriame pateikiama Žemės gelmių registrui tvarkyti būtina informacija. Tai – pirminis dokumentas, įteisinantis jus kaip šio įrenginio savininką ir suteikiantis nuosavybės teisę į įrenginį (vandens gręžinį). Su gręžinio pasu galite registruoti gręžinį registrų centre.

Po to, kai gręžinio pasas įregistruojamas Lietuvos geologijos tarnyboje, lieka 2 originalūs jo egzemplioriai: vienas – pas gręžinio savininkus, kitas – Geologijos tarnyboje. Kaip atrodo šis dokumentas, galite pažiūrėti straipsnyje „Vandens gręžinio pasas“.

Tais atvejais, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasikeičia sklypo savininkas, turi pasikeisti ir gręžinio savininkas. Straipsnio rašymo metu (2019-04-02) šis veiksmas yra atliekamas ne automatiškai ir turi būti atliktas naujo savininko.