Vandens gręžinio prijungimas

Adaptorinė sistema ar siurblinė – tai pirmas gręžinio privedimo pasirinkimas, kuris lemia kainą ir įrangos buvimo vietą.

Pasirenkant adaptorinę sistemą, visa įranga bus montuojama katilinėje, namuose, o pasirinkus siurblinę, visa įranga bus montuojama siurblinėje.

Adaptorinė sistema

Adapteris bronzinis EMS. Švediškas.

Adapteris vandens gręžiniui pajungti. Montuojamas ant vamzdžio 1,7 metro gylyje

Gręžinio adapteris – tai žalvarinė arba bronzinė detalė, specialiai sukurta gręžinio prijungimui nestatant brangių požeminių ar antžeminių statinių (požeminės ar antžeminės siurblinės).

Adapteris montuojamas 1.6–1.8 metro gylyje, tiesiai į gręžinio vamzdį (arba į praplatinimą). Jo speciali dviejų dalių konstrukcija leidžia hermetiškai įvesti vamzdį į gręžinį. Vidinė dalis, esanti vamzdžio viduje, užtikrina galimybę ištraukti siurblį aptarnavimui be kasimo darbų su specialiu įrankiu.

Kai gręžinys jungiamas naudojantis adapteriu, visa įranga (slėginis indas, dažnio keitiklis ar valdymo pultas, kolektoriai ir t.t.) montuojama namuose, katilinėje.Tai pats moderniausias ir naujausias būdas gręžiniui prijungti. Prieš kelias dešimtis metų buvo galimybė šį darbą atlikti tik ant gręžinio statant žiedus.

 • Pigus sprendimas;

 • Patikima konstrukcija;

 • Hermetiškumas;

 • Reikia papildomos vietos katilinėje;

 • Estetinis užbaigimas sklype;

 • Apsauga nuo pašalinių;

Vandens gręžinio siurblinė

Vandens gęžinio siurblinės montavimo darbai. Ekskavatorius užkasinėja gelžbetoninius žiedus.

Gelžbetonio siurblinė vandens kėlimo įrangai sumontuoti po žeme.

Gręžinio siurblinė – tai inžinerinis statinys, skirtas vandens kėlimo įrangai ir kolektoriams patalpinti ir aptarnauti.

Jeigu jungiamas daugiau kaip vienas namas, patariame statyti požeminę arba antžeminę siurblinę. Joje gali būti patalpina visa įranga (slėginis indas, dažnio keitiklis ar valdymo pultas, kolektoriai ir. t.t.). Namuose tuomet montuojama tik sklendė, kas sutaupo vietos katilinėje.

Siurblinės būna: požeminės gelžbetoninės, požeminės plastikinės ir antžeminės.

Pasirenkant siurblinę reikia atsižvelgti į vietovę ir gamtines sąlygas, estetinius poreikius ir eksplotavimo patogumą. Jeigu aukšti gruntiniai vandenys, patariame montuoti plastikinę arba antžeminę siurblinę.

 • Taupo vietos namuose;

 • Gali aptarnauti iki dešimties namų;

 • Norint aptarnauti gręžinį, nereikia eiti pas kaimyną;

 • Brangesnis sprendimas negu adapteris;

 • Gali būti montuojama tiek ant gręžinio, tiek toliau nuo gręžinio;

 • Galima pasirinkti siurblinės tipą pagal estetinius poreikius arba gamtines sąlygas;