Vandens tyrimai parodo, ar prireiks filtrų

Vandens tyrimai – darbų etapas, kurio užmiršti – nevalia. Tik juodu ant balto matydami konkrečius skaičius galėsite spręsti, ar reikia vandens kokybės gerinimo įrenginių. Gręžinių vanduo dažnai pasižymi padidintu geležies, mangano kiekiu, jis gali būti kietas. Tai – nepavojingi sveikatai, bet apkartinantys kasdienybę priedai.

Geologas LT kiekvienam klientui, kuriam išgręžia gręžinį, nemokamai atlieka vandens tyrimus, konsultuoja apie jų rezultatus ir, jeigu reikia, parenka filtrus.

Jeigu gręžinys gręžiamas statant naują namą, kuris vėliau privalo būti įregistruotas, vandens tyrimai taip pat bus reikalingi. Norint namą „priduoti“ vanduo turi atitikti higienos normas.

Vandens kokybei reikalavimai keliami pagal tokias higienos normas:

Svarbu! Nuo 2019 lapkričio 1 dienos išgręžus gręžinį tiriame ir arseno kiekį vandenyje. Šiaurės Lietuvoje pagal atnaujintus teisės aktus privaloma tirti ir fluoridus bei borą. Galiojančią teisės akto redakciją rasite čia: LAND 4-99.

Naudodamiesi šia lentele, galite patys įvertinti, ar jūsų vanduo atitinka normas. Jei neatitinka, pasikonsultuokite su mūsų specialistais – jie paaiškins, kokią įtaką toks vanduo turės jūsų gręžinio įrangai, namų santechnikai, jūsų sveikatai. O tada jau spręsite, ar reikia vandens filtro.

Daugiau informacijos apie filtrus rasite paspaudę čia (vandens filtrai) arba paskambinę Geologas LT profesionalams numeriu +370 677 04844.

Artezinio gręžinio vandens tyrimai: kokius elementus tiriame

Kiekvieno vandens gręžinio vandenį tiriame sertifikuotoje laboratorijoje. Kiekvieną kartą tiriami elementai:

Tirta Analizės
analitė metodas
Anijonai
Cl LST EN ISO 10304-1 : 2009
SO42- LST EN ISO 10304-1 : 2009
HCO3 LST ISO 9963-1 : 1998
CO32- Apskaičiuojama
NO2 LST EN ISO 10304-1 : 2009
NO3 LST EN ISO 10304-1 : 2009
Katijonai
Na+ LST EN ISO 14911 : 2000
K+ LST EN ISO 14911 : 2000
Ca2+ LST EN ISO 14911 : 2000
Mg2+ LST EN ISO 14911 : 2000
NH4+ LST EN ISO14911 : 2000
Bendras kietumas SVP_2011-17V
Karbonatinis kietumas
Nekarbonatinis kietumas
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma
CO2 pusiausvyrinis Apskaičiuojama
pH LST ISO 10523:2009
Savitasis elektros laidis LST EN 27888 : 2002
Permanganato skaičius LST EN ISO 8467 : 2002
Geležis (Fe2+) LST ISO 6332 : 1995
Geležis (Fe) bendra LST ISO 6332 : 1995

Vandens cheminės analizės rezultatų protokolas