Legal Notice

GEOLOGAS.LTSVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

„Eldeiromas“ (įskaitant jos dukterines įmones)  Internetinės Svetainės visuotiniame žiniatinklyje (www.geologas.lt bei www.eldeiromas.lt, toliau tekste  Internetinė Svetainė arba Svetainė) naudojimo sąlygas reguliuoja šios taisyklės ir nuostatos.

Naudodami „Eldeiromas“ Svetainę,  jos lankytojai sutinka laikytis tuo metu galiojančių jos naudojimo taisyklių, nepriklausomai nuo to, ar yra registruoti Svetainės vartotojai. „Eldeiromas“ Svetainės naudojimo taisykles gali keisti, todėl rekomenduojama jas skaityti reguliariai. „Eldeiromas“ neįsipareigoja apie šiuos pakeitimus pranešti atskirai.

Jeigu su šiomis taisyklėmis lankytojai nesutinka, siūloma „Eldeiromas“ Svetainės nenaudoti. „Eldeiromas“ pasilieka teisę imtis visų teisėtų priemonių dėl šių taisyklių pažeidimų, įskaitant teisę užblokuoti konkretaus internetinio adreso prieigą prie šios Internetinės Svetainės.

AUTORIAUS TEISĖS

„Eldeiromas“ Internetinės Svetainės turinį saugo autoriaus teisių įstatymai. „Eldeiromas“ įmonei priklauso visos teisės į Svetainės puslapius ir jų turinį, nebent šiose naudojimo sąlygose arba pačiuose puslapiuose būtų nurodyta kitaip. Svetainės puslapių turinio, viso arba dalies, kopijavimas, platinimas ir saugojimas be išankstinio raštiško „Eldeiromas“ sutikimo yra draudžiamas, išskyrus tam tikras atskirai išvardytas išimtis.

Svetainėje talpinami pranešimai spaudai, tekstas ir spausdintini logotipai gali būti naudojami žurnalistiniais tikslais, su sąlyga,  jeigu bus nurodomas jų šaltinis.

Patalpintų Svetainėje tekstų arba atvaizdų neleidžiama naudoti komerciniais arba piktavališkais tikslais. „Eldeiromas“ Internetinės Svetainės puslapius galima peržiūrėti ir jų turinį spausdinti arba išsaugoti kompiuteryje tik savo asmeniniam naudojimui.

Svetainės turinio, viso arba dalies, platinimas be atskiro raštiško „Eldeiromas“ sutikimo yra draudžiamas. Be raštiško „Eldeiromas“ sutikimo draudžiama pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš Internetinės Svetainės turinio kopijų, sistemiškai parsisiunčiant ir saugant bet kokį turinį – kurti rankiniu būdu ar elektroninę duomenų bazę, dėti nuorodą į Svetainės turinį arba talpinti Svetainės turinį per rėmą (frame) į kitos interneto Svetainės turinį, keisti turinį iš Svetainės parsiųstame dokumente.

Kai kuriems puslapiuose pateiktiems dokumentams gali būti taikomos atskiros naudojimo sąlygos – tokiu atveju šios sąlygos prie tokio dokumento yra aiškiai nurodomos.

SIMBOLIAI IR PREKIŲ ŽENKLAI

ELDEIROMAS pavadinimas, ELDEIROMAS logotipas ir „Eldeiromas“ prekių bei paslaugų prekiniai pavadinimai ir logotipai yra įstatymais saugomi ir priklauso pačiai „Eldeiromas“ arba jos tiekėjams.

ATSIRIBOJIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

„Eldeiromas“ internetinė Svetainė yra pateikiama be jokių išsakytų ar numanomų  įsipareigojimų ir tokia, kokia yra. „Eldeiromas“ negarantuoja, kad šiuose puslapiuose patalpinta arba per juos prieinama informacija yra visiškai tiksli arba autentiška, „Eldeiromas“ nedaro jokių pareiškimų dėl jos pilnumo ir naujumo. „Eldeiromas“ neatsako už šios Svetainės turinį ar jos priežiūrą, jei tai prieštarauja įstatymams, kurie taikomi toje vietoje, iš kurios yra naudojamasi Svetaine. Turint kokių nors abejonių, siūloma Internetine Svetaine nesinaudoti. „Eldeiromas“ negarantuoja, kad jos Svetainė veiks be trikdžių arba be klaidų. „Eldeiromas“ neturi įsipareigojimo garantuoti, kad Svetainės puslapiai būtų prieinami. „Eldeiromas“ pasilieka sau teisę puslapiuose daryti pakeitimus.

„Eldeiromas“ internetinėje Svetainėje gali būti nuorodų į trečioms šalims priklausančius arba jų valdomus Internetinius puslapius / Svetaines. Paspaudus nuorodą į tokią Svetainę, lankytojas sutinka, pirmumo eile, peržiūrėti, susipažinti ir patvirtinti toje Svetainėje galimai esančias jos naudojimo sąlygas.

„Eldeiromas“ nekontroliuoja kitų Svetainių turinio, į kurias galima patekti per jos Svetainės internetinius puslapius ir kuriuos sukūrė ir publikavo kita šalis nei „Eldeiromas“.  „Eldeiromas“ už kitų Svetainių veikimą, jų turinį, privatumo politiką ar saugumą neatsako. „Eldeiromas“ neatsako už tiesioginę arba netiesioginę žalą, tokią kaip vėlavimas, pajamų, reputacijos, naudojimo teisės arba informacijos praradimas, arba už kitus finansinius nuostolius, kurie atsirado dėl Svetainių arba jose esančios informacijos naudojimo arba dėl paslaugų, kurias ji teikia savo internetinėje Svetainėje, arba dėl tų paslaugų teikimo trikdžių. „Eldeiromas“ atsakomybė yra maksimaliai apribota tiek, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Naudodamasis šia Internetine Svetaine lankytojas sutinka, kad šis apribojimas būtų taikomas visam turiniui, produktams ar paslaugoms, teikiamoms šioje Svetainėje (išskyrus atvejus, kai šiems produktams ar paslaugoms taikomos kitos sąlygos). „Eldeiromas“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Internetinės Svetainės lankytojų įrangai galinčių pakenkti virusų perdavimu.

INFORMACIJOS PERDAVIMAS „ELDEIROMAS“

Siųsdamas informaciją į bet kurį „Eldeiromas“ serverį, pavyzdžiui, el. paštu arba per žiniatinklio puslapius (kitas Svetaines), vartotojas sutinka ir patvirtina, kad perduotą ir gautą  informaciją „Eldeiromas“ gali laisvai naudoti, naudoti be jokios kompensacijos jos teikėjui arba trečiai šaliai, kad medžiaga nėra neteisėta, nepažeidžia geros praktikos principų, ir nėra dėl kokių nors kitų priežasčių netinkama publikavimui, ir kad prieš siųsdamas medžiagą vartotojas ėmėsi pagrįstų atsargumo priemonių, siekiant aptikti ir sunaikinti joje esančius virusus ir kitus trikdančius arba destruktyvius elementus.

„Eldeiromas“ neatsako už informacijos turinį, kurią į jos internetinės Svetainės puslapius įkėlė jos vartotojai. „Eldeiromas“ gali, savo nuožiūra, bet kada pašalinti iš savo puslapių vartotojų įkeltą medžiagą.

PRIVATUMO APSAUGA

„Eldeiromas“ apdoroja informaciją pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą. „Eldeiromas“ internetinės Svetainės lankytojų asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, komentarai, nėra saugomi be lankytojų „Eldeiromas“ įmonei duoto sutikimo. Tokių asmeninių duomenų apdorojimas yra aprašytas duomenų apsaugos skyriuose, kurie yra patalpinti atitinkamose „Eldeiromas“ interneto Svetainės vietose.

SLAPUKAI

„Eldeiromas“ savo internetinėje Svetainėse bei visose „Eldeiromas“ Svetainėse gali naudoti slapukus, siekdama sekti žiniatinklio puslapių naudojimą ir, pavyzdžiui, kurti tikslinę reklamą. Slapukai yra maži failai, kurie įrašomi į vartotojo kompiuterį ir yra naudojami žiniatinklio programų sesijoms tvarkyti, kai vartotojas lankosi internetinėje Svetainėje. Šie slapukai nekaupia informacijos, iš kurios būtų galima identifikuoti lankytoją. Slapukai taip pat nesuteikia prieigos prie vartotojo standžiojo disko. Vartotojo interneto naršyklė, paprastai, pagal savo numatytąją sąranką slapukus priima, tačiau vartotojas gali sukonfigūruoti naršyklę ir taip, kad ji slapukų nepriimtų. Daugiau informacijos apie konkrečiai naršyklei galiojančias instrukcijas gali suteikti jos kūrėjai. Atmetus slapukus žiniatinklio puslapiai gali nustoti gerai funkcionuoti arba visai nebeveikti.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Internetinės Svetainės paslauga suderinama su labiausiai paplitusiomis operacinėmis sistemomis ir naršyklėmis. Jos puslapiai buvo išbandyti su „Internet Explorer 8“, „Firefox 17“, „Google Chrome 20“ ir naujesnėmis naršyklių versijomis, taip pat su tokiais įrenginiais kaip „iPad“, „iPhone“ ir „Nokia Lumia“ 800 ir 920. Siekdamas naudotis visomis internetinės Svetainės funkcijomis, lankytojas, turėtų pasitikrinti, ar naršyklėje įjungtas „Javascript“.

TAIKOMA TEISĖ

Lankytojo prieiga prie Internetinės Svetainės ir naudojimasis ja reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais. Visi tarp „Eldeiromas“  ir Internetinės Svetainės lankytojų kylantys ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.