Vandens gręžinio pasas – registracija

Vandens gręžinio pasą registruoja Lietuvos geologijos tarnyba (LGT). Artezinio Gręžinio pasą LGT  pateikia gręžinį įrengusi įmonė. LGT tikrina duomenis ir juos tvirtina arba radus neatitikimų atmeta.

Gręžinio pasas – Lietuvos geologijos tarnybos nustatytos formos dokumentas, kuriame pateikiama Žemės gelmių registrui tvarkyti būtina informacija;

Vandens gręžinio įrengimo ir registravimo tvarką reglamentuoja Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 4-99. Atsisiūsti:   LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIS DOKUMENTAS LAND 4-99

Vandens gręžinio paso registracijai reikalingas vandens gręžinio projektas.

Gręžinio pase yra užfiksuoti tokie vandens gręžinio parametrai: gręžinio našumas,  dinaminis vandens lygis, gręžinio statinis vandens lygis, išgaunamo vandens cheminė sudėtis, geologinė gruntų sudėtis esanti vandens gręžinio vietoje, artezinio gręžinio numeris ir gręžinio koordinatės. Gręžinio pase nurodomas gręžinio savininkas, bendrasavininkai, gręžinį įrengusi įmonė.

Vandens gręžinio pasas reikalingas gręžinio registracijos atlikimui registrų centre. Taip pat, vandens gręžinio pasas yra pagrindinis dokumentas įrodantis Jūsų teises į gręžinį ir rangovo atsakomybę už gręžinį.

Kaip perrašyti vandens gręžinį? 

Vandens gręžinio paso pavyzdys.