Apsauginė zona nuo giluminio vandens gręžinio – 5 metrai

Apsauginės zonos priklauso nuo to, kokio tipo yra vandenvietė. Vandens gręžiniai priskiriami I grupės požeminio vandens vandenvietei – su atmosferos krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu neturinti ryšio uždara požeminio vandens vandenvietė, įrengta vandeninguosiuose sluoksniuose, esančiuose po regionine vandenspara.

Artezinis gręžinys turi 5 metrų apsauginę zoną. Tai reiškia, kad nuo vandens gręžinio 5 metrų spinduliu gali būti tik žalia veja. Ši apsauginė zona į kaimyno teritoriją gali išsikišti tik su kaimyno sutikimu. Plačiau – teisės aktuose. 

Vietoj gręžinio pasirinkus šachtinį šulinį, apsauginė zona tampa daug didesnė. Remiantis higienos norma, atstumas iki gyvenamojo namo nuo šulinio turi būti 7 m, iki garažo, ūkinio pastato ar šiltnamio – 10 m, iki tvarto, mėšlidės ir kompostavimo aikštelės, išgriebimo duobės – 25 m, iki lauko nuotakyno – 15 m.